top of page
JAP_edited.jpg

Jeunes aidants proches

Is er in uw gezin een kind of een jongere tot 25 jaar die dagelijks hulp biedt aan een van de gezinsleden, in een afhankelijkheidssituatie na een handicap, ziekte, ongeval of verslaving? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen of onze contactgegevens door te geven. We zullen proberen samen de beste oplossingen te bedenken om te zorgen voor een beter wezen, een betere gezondheid en een betere sociaal-professionele toekomst. Jonge mantelzorgers lopen het risico geïsoleerd te raken omdat ze vaak niet durven te praten over wat ze doormaken, wat ze voelen, ze onopgemerkt blijven ... Met de juiste ondersteuning kunnen deze jongeren een mate van volwassenheid en levenservaring opdoen die ze kunnen zijn trots op. Samen kunnen we ze ondersteunen en waarderen.

APBXL_edited.png

Aidants proches Bruxelles

We kennen allemaal wel iemand die alles heeft stopgezet om haar man te ondersteunen die aan kanker lijdt OF die zijn hemiplegische vrouw dagelijks vergezelt na een ongeval OF die er is voor zijn 95-jarige moeder die moeilijk kan bewegen OF die 'voor haar zorgt grote autistische jongen. Mantelzorgers zijn mensen die regelmatig een naaste helpen met een verlies aan autonomie. U bent meer dan 10% van de naaste zorgverleners in België. De vzw Aidants Proches Bruxelles steunt jou! De vzw Aidants Proches Bruxelles, opgericht in 2015, probeert enerzijds de Mantelzorgers in Brussel te informeren en te ondersteunen en anderzijds bij te dragen tot de evolutie van de mentaliteit in relatie tot het probleem van de Mantelzorgers, in met name een officialisering van hun hulpfunctie door de politieke autoriteiten van Brussel.

iriscare.png

Iriscare

Iriscare, dat is sociale bescherming van en voor alle Brusselaars.

Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) die sinds eind 2017 instaat voor het beheer van de bevoegdheden die zijn overgekomen in het kader van de 6de Staatshervorming.

Iriscare is vanaf 1 januari 2019 het uitgelezen contactpunt voor burgers en professionelen voor alles wat met sociale bescherming te maken heeft in het Brussels Gewest.

Als gevolg van de 6de Staatshervorming is Iriscare bevoegd voor bijstand aan oudere personen en personen met een handicap, rusthuizen en verzorgingstehuizen, opvangcentra, hulp en zorg aan huis, rolstoelen, eerstelijnszorg, … in Brussel.

la braise.jpg

La Braise

La Braise bundelt een reeks diensten, bestemd voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel ten gevolge van een schedeltrauma, een CVA, een encefalopathie...

 

Sinds 1995, een dagverblijf.

Sinds 1996, oprichting transportservice.

Sinds 1998, een begeleidingsdienst (zelfstandig wonen, administratieve opvolging, vrijwilligerswerk, opvolging gezondheidstoestand...).

Sinds 2000, vier verblijven met toezicht.

Sinds 2002, een centrum voor cognitieve revalidatie.

Sinds 2009, een ‘respijtdienst’ voor mensen die sterk afhankelijk zijn en hun naasten.

Sinds 2015, partnerschap met vzw Mantelzorgers Brussel en de Stichting Jonge Mantelzorgers.

Sinds 2016, een dienst ‘vrije tijd’ stelt in La Braise en daarbuiten gevarieerde activiteiten voor.  

Na 2020, bouw van een opvangcentrum en een nieuw dagverblijf voor een vijftiental volwassenen.

La Braise vormt een referentiemodel inzake de langetermijnopvang van volwassenen met een hersenletsel. De instelling geniet internationale erkenning.

Télé-secours FR.PNG

Télé Hulp

Eenvoudig en doeltreffend : wij bieden u onmiddellijke hulp en staan u thuis vanuit de centrale bij in geval van een val, ongemak of agressie.

Een ongeval of een probleem met de gezondheid kan iedereen overkomen. Voor mensen die alleen wonen kunnen de gevolgen soms ernstig zijn, gewoon omdat het te lang duurt vooraleer ze geholpen worden.

Tele-Hulp werd opgericht voor mensen die zich bewust zijn van dit probleem.

Wij zorgen tegelijk ook voor de gemoedsrust van de naasten. Het is supereenvoudig, het werkt 24/24 u in heel België en het is echt heel doeltreffend.

bottom of page