top of page
EMPSA-logo-carre_CMJN-01.png

Wie zijn wij

Het Mobiel Team voor Preventie en Steun aan Mantelzorgers (EMPSA) biedt mantelzorgers en jonge mantelzorgers technische en emotionele begeleiding aan huis, wanneer een situatie van hulpbehoevendheid van een gezinslid (met een niet aangeboren ziekte of beperking) ONTSTAAT of VERSLECHTERT.

Ons team bestaat uit een verpleegkundige, een psycholoog, een maatschappelijk werker en een administratief medewerker.
Wij werken samen met de actoren uit het werkveld en doen aan netwerkvorming (OCMW, ziekenhuizen, ziekenfondsen, revalidatiecentra, wijkgezondheidscentra...)

De tussenkomst van het MTPSM focust op de impact van de bijstand binnen het kerngezin.
We kunnen verschillende vormen van begeleiding aanbieden naargelang de behoeften van de (jonge) mantelzorgers en het gezin.
Het doel? Hun rol/plaats erkennen, relationele vereenzaming en fysische en/of emotionele uitputting voorkomen, het kerngezin empoweren. 

Onze vzw wordt gesubsidieerd door IRISCARE.

Elke tussenkomst is volstrekt GRATIS.

bottom of page